Historie českého máku

Mák setý (latinsky Papaver somniferum) je jednoletá olejnatá rostlina, která se pěstuje pro svá semena, z nichž se získává mletý mák, olej nebo třeba opium. Právě jeho semena mají díky typické chuti a vědecky ověřeným blahodárným účinkům na lidské tělo mnoho různých využití. Tím nejznámějším je oblíbená maková náplň, jejíž základní složku nejčastěji tvoří stabilizovaný mletý mák, neboli tepelně ošetřená a rozemletá semena na bázi bílého máku. Mák má dlouhou historii pěstování v České republice, jehož nejstarší nálezy pocházejí z doby bronzové.

Počátky pěstování máku na území České republiky

Nejstarší nálezy máku na území dnešní České republiky pocházejí ze západočeského městečka Ostrov u Stříbra a datují se do pozdní doby bronzové. Z této doby pochází také nález dalších makových semen na Tachovsku.

Předpokládá se, že tradiční modrý mák do České republiky přinesli Keltové, kteří se na našem území usadili v 6. století před naším letopočtem. Keltové mák pěstovali především k výrobě oleje, který se používal pro vaření, osvětlení a také pro mazání. Mák se také používal jako léčivo, jelikož obsahuje kyselinu olejnou, která podporuje činnost srdce a pomáhá snížit krevní tlak.

Pěstování máku v novověku

V novověku se pěstování máku v České republice dále rozšiřovalo. V 19. století se mák začal pěstovat také pro výrobu opia, které se používalo jako lék proti bolesti a nespavosti. Mák byl rovněž používán jako jedna z potravin, která posiluje činnost mozku a zlepšuje paměť, a stal se tak jednou z hlavních surovin používaných především při pečení.

Na konci 19. století již byla Česká republika největším producentem máku nejen v Evropě, ale na celém světě. Nejvíce se maková pole nacházela ve středních Čechách okolo Prahy a nebo v okolí Čáslavi a jihočeského Tábora. V této době se mák pěstoval především v malých rodinných farmách. Pěstování, zpracování a export makových semen byl důležitou součástí českého zemědělství a přispíval k jeho prosperitě. V roce 1896 se mák pěstoval na ploše téměř 2 000 hektarů, pro srovnání s aktuálnějšími daty – v roce 2020 tomu bylo téměř 40 000 hektarů.

Pěstování máku ve 20. století

V 20. století došlo k poklesu pěstování máku v České republice. Pro názornost, v roce 1950 se výměra máku zmenšila téměř desetkrát a maková pole se rozprostírala pouze na 300 hektarech. Tento pokles byl kromě změny zemědělské politiky kvůli nově nastolenému režimu v České republice způsoben několika dalšími faktory. Především se omezilo pěstování máku pro účely tvorby opia, jelikož tato látka začala být postupně nahrazována nově vynalezenými syntetickými látkami a léky. I přes to ale zůstal český mák jedním z nejkvalitnějších odrůd po celém světě a jeho přítomnost v potravinářském průmyslu zůstala nezastupitelná.

Ochrana českého modrého máku

V roce 2021 byl český modrý mák zaregistrován jako chráněné zeměpisné označení (CHZO), a používání tohoto pojmenování je tak velmi striktně hlídáno. Český modrý mák je jednoletá olejnatá rostlina, která se pěstuje především v České republice, ale tradici má také na Slovensku a v Rakousku. Modrý mák má charakteristickou modrou barvu květů a je považován za jednu z nejkvalitnějších odrůd máku na světě. O renesanci českého modrého máku se aktuálně stará spolek Český modrý mák, který sdružuje nejen pěstitele a zpracovatele této odrůdy máku, ale také expertní poradce a obchodníky s potravinářským mákem

Použití českého máku

Český modrý mák se aktuálně používá především k výrobě oleje, mletého máku a opia. Makový olej je světlý, jemný olej, který se používá především v kuchyni, ale může se používat také jako léčivo ve formě vnějšího mazání. Mletý mák se používá jako pochutina a také jako surovina pro výrobu pekařských a cukrářských výrobků, ale také při výrobě některých alkoholických nápojů.